CZ     DE     EN

Plánujeme léčbu

IVF/ICSI s vlastními oocyty

Schéma postupu léčby:

Konzultace

Po provedení úvodního seznamovacího pohovoru a vstupních vyšetření provede lékař zhodnocení zdravotního stavu a zanalyzuje aktuální výsledky. Samozřejmostí je konzultace o možnostech léčby a stanovení vhodné léčebné strategie. Mezi vstupní vyšetření patří - vyšetření – gynekologické, ultrazvukové, hormonální a též vyšetření spermiogramu manžela/partnera.

V případě zájmu a před vlastní návštěvou kliniky nabízíme možnost krátké Skype konzultace.

Úvodní pohovor a vyšetření v centru je ale podmínkou pro zahájení terapie.

Hormonální stimulace

Principem IVF/ICSI cyklu je kontrolovaná hormonální stimulace vaječníků pacientky tak, abychom pak z obou vaječníků získali vyšší počet vajíček schopných k oplození, ve srovnání s přirozeným cyklem, kdy dozrává jen jeden oocyt.

Stimulace vaječníků probíhá podle daného stimulačního protokolu, který je pacientce vysvětlen jak lékařem, tak i poté podrobně a v klidu zdravotní sestrou. V případě dalších dotazů je telefonicky i elektronicky k dispozici naše infocentrum.

Stimulační léky si aplikují pacientky denně většinou ve formě subkutánních (podkožních) injekcí. Po přibližně 5 dnech stimulace následuje první ultrazvukové vyšetření a zhodnocení počtu a velikosti folikulů.

Během stimulace se kontroluje reakce vaječníků a růst folikulů plánovanými ultrazvukovými vyšetřeními (většinou 2-3x během stimulace).
Při dostatečné velikosti folikulů a zralosti oocytů stanoví lékař dobu indukce ovulace a aplikaci léku, který je nezbytný k vyvolání poslední fáze dozrávání vajíček. Odběr vajíček pak zpravidla následuje za 34-36 hodin poté.

Odběr oocytů

Odběr vajíček se provádí ambulantně v analgosedaci či krátké celkové anestezii transvaginální punkcí (poševní cestou) vaječníků pod ultrazvukovou kontrolou.

Po odběru vajíček, zůstává pacientka pod dohledem zdravotnického personálu na dospávacím pokoji. Přítomnost partnera pacientky je samozřejmostí. Kliniku pak opouští v doprovodu druhé osoby většinou za 2 hodny po odběru.

Fertilizace oocytů

Intracytoplazmatická injekce spermie (ICSI), je nepoužívanější mikromanipulační technika „umělého oplodnění“, během které je vajíčko oplodňováno vložením/mikroinjekcí spermie přímo do jeho cytoplazmy.

Technika byla původně vyvinuta pro páry se zhoršenými parametry spermiogramu, kde selhávalo klasické oplodnění pomocí přidání spermií k vajíčkům, ale pro její vyšší úspěšnost v současnosti již zcela tuto klasickou IVF metodu nahradila.

Kultivace embryí

Po oplození vajíček kultivujeme embrya po dobu pěti dní do stadia blastocyst, než je při embryotransferu zavedeme do dělohy matky. Je samozřejmě možné embryo transferovat i v ranější fázi vývoje, ale jelikož mužský faktor začíná významně ovlivňovat vývoj embrya až třetí/čtvrtý den, je to jeden z mnoha důvodů, proč v našem centru využíváme metodu prodloužené kultivace standardně pro každý cyklus.

Také děložní sliznice je fyziologicky připravená pro zahnízdění embrya až cca 6/7 dní po oplození, takže přenos blastocysty je takto synchronní s její připraveností. Prodloužená kultivace tedy nabízí větší příležitost pro výběr morfologicky nejvhodnějšího embrya a větší šanci na úspěšné uhnízdění embrya v děloze.

Embryotransfer (možnost EmbryoGlue)

Embryotransferem se rozumí přenos embrya po provedení kultivace v laboratoři zpět do dutiny děložní. V naprosté většině případů transferujeme embrya ve stadiu blastocysty po předchozí tzv. prodloužené kultivaci. ( čerstvý transfer – ET)

Všechna kvalitní nadpočetná embrya jsou kryokonzervována metodou vitrifikace.

Tato embrya mohou být přenesana do dělohy v dalším léčebném cyklu – kryoembryotransfer (KET).

Naše i literární údaje udávají minimálně shodnou nebo i vyšší úspěšnost kryocyklů – vzhledem k dobré možnosti přípravy sliznice na přijetí embrya

Při ET i KET preferujeme přenost jednoho embrya. Průměrný počet transferovaných embryí na transfer byl v roce 2022 v našem IVF centru 1,1 embrya/ transfer
Šance na otěhotnění po provedení jednoho transferu na naší klinice je přibližně 53%.

Kryokonzervace

Vitrifikace představuje spolehlivý proces rychlého šetrného zamrazení tkání a buněk, které jsou dále uchovávány při velmi nízké teplotě (kapalný dusík) pro jejich pozdější použití.

Při IVF/ICSI cyklu se nejčastěji vitrifikují „zbývající“ kvalitní blastocysty, které se primárně netransferují. Jsme potěšeni, že naším dlouholetým spolupracovníkem a kolegou je významný belgický embryolog Dr. Pierre Vanderzwalmen, jeden z průkopníků výzkumu a vývoje v otázkách kryokonzervace a pionýr v metodě intracytoplazmatické injekce spermie do vajíčka (ICSI). Mimo kryokonzervaci blastocyst/embryí je u nás samozřejmě možná i kryokonzervace spermií či oocytů.

Metodou „in vitro fertilizace“ neboli „extrakorporální oplodnění“ se rozumí spojení vajíčka a spermie mimo matčino tělo. Za tímto účelem se po předchozí stimulaci vaječníků odebere jedno nebo více vajíček  z obou vaječníků a následně se přenese do zkumavky (= in vitro) a spojí se spermiemi muže. Embryo, které takto vznikne, se tři až pět dní vyvijí v laboratorních podmínkách a poté zpět vloží do dělohy (= transfer embrya).

Takový postup může být pro některé rodičovské páry náročnou výzvou, a proto by měl být přístup co nejosobnější a terapie by měla být prováděna v důvěrné atmosféře. Z tohoto důvodu se snažíme o individuální přístup tak, aby každý léčený pár měl pokud možno jednoho stálého lékaře či lékařku. Léčba začíná odběrem anamnézy, kompletním poučením a informováním o všech aspektech terapie, včetně možných rizik.

Po analýze  všech předchozích a současných nálezů, po zevrubném  gynekologickém vyšetření a po kontrole spermiogramu je sestaven individuální terapeutický plán.

V mnoha případech se ukázalo, že příznivě působí, když in vitro fertilizaci předchází psychologická porada. Přesný návrh průběhu plánované terapie, jednotlivých vyšetření a detailní popis medikace obdrží každý pár ve formě individuálního terapeutického plánu.


IVF/ICSI s darovanými oocyty

Vždy se snažíme o co největší shodu ve fenotypových znacích včetně krevní skupiny a Rh mezi příjemkyní a dárkyní.

Léčba pomocí darových vajíček (oocytů) má na naší klinice dlouholetou tradici a probíhá na vysoké úrovni již od založení naší kliniky.

Při terapii darovanými oocyty jsou použita vajíčka získaná od anonymní zdravé dárkyně, která jsou následně oplozenaspermiemi partnera pomocí metod ICSI/IMSI.

Dárkyně jsou pečlivě vybírány. Do programu dárcovství oocytů jsou zařazeny jen mladé zdravé ženy (18-34 let), které splňují všechna přísná kritéria vyplývající z legislativy a interních požadavků naší kliniky.

Vyšetření dárkyně

Gynekologické vyšetření (podrobná anamnéza, ultrazvukové vyšetření)

Zhodnocení klinickým genetikem Vyšetření hormonálního screeningu z krve

Genetické vyšetření (karyotyp, CFTR, SMA, GBJ2)

Toxikologické vyšetření z krve a moči

Pravidelný screening pohlavně přenosných chorob (HIV, hepatitis, lues)

Vyšetření krevní skupiny a Rh faktoru

Jiné možnosti léčby

HyFoSy

HyFoSy (hysterosalpingo-foam-sonography) je ultrazvukové screeningové ambulantní vyšetření.
Provádí se pro stanovení průchodnosti vejcovodů a získání informace o dutině děložní.
Spolehlivost této informace se udává kolem 70-80% Výhodou je, že se jedná o neinvazivní výkon, bez nutnosti anestezie, chirurgie či RTG-záření.

Plánovaný pohlavní styk

Monitorace přirozeného cyklu ženy (nebo cyklu s mírnou hormonální podporou) za účelem určení či vyvolání ovulace a naplánování optimální doby oplodňujícího pohlavního styku.

Intra - Uterinní Inseminace (IUI)

Intrauterinní inseminace (IUI) je transcervikální zavedení spermií (po předchozí úpravě nativního ejakulátu partnera nebo anonymního dárce) tenkým katetrem do děložní dutiny ženy, čímž se usnadní jejich cesta k oplodnění vajíčka. Provádí se nejčastěji v době předpokládané nebo indukované ovulace

Jedná se o neinvazivní ambulantní výkon zlepšující šanci na úspěšné početí.

Tato metoda však nenahrazuje IVF/ICSI cyklus a úspěšnost se pohybuje většinou do 15%.

Tyto metody nenahrazují IVF/ICSI a mají nižší úspěšnost.


Uchování vajíček a spermií 

Celý proces pak představuje několikadenní hormonální stimulaci, odběr vajíček v krátké celkové anestezii a jejich následné zamrazení (vitrifikaci). Vajíčka jsou pak uchovávána na naší klinice v kapalném dusíku, do doby, kdy se žena rozhodne pro jejich použití.

Social freezing nabízí ženám možnost uchování a zamrazení vlastních vajíček z důvodu pozdějšího plánovaní rodičovství, a to z nejrůznějších faktorů (např. upřednostnění kariéry, studií, hledání vhodného partnera, při práci ve škodlivém prostředí anebo pro závažné zdravotní důvody jako je plánovaná onkologická léčba, operace vaječníků apod.).

Možnosti, které naše klinika nabízí, dávají čas a prostor pro uskutečnění snů nebo překonání komplikovaných životních období. Pro realizaci zamrazení vlastních vajíček stačí navštívit kliniku Next Fertility IVF Prof. Zech Plzeň využít konzultace s lékařem a podstoupit vstupní vyšetření (gynekologické, ultrazvukové a vyšetření hormonálního profilu). Na základě výsledků vyšetření a po vzájemné domluvě je pak v rychlém časovém sledu vytvořen léčebný plán a léčba pak může začít během několika dnů.


Genetické testování

Genetická vyšetření provádíme ve spolupráci s genetickým pracovištěm  Genetika Plzeň s.r.o. s MUDr. Petrem Lošanem.

 V rámci léčby neplodnosti slouží genetická analýza k vyšetření neoplozeného či oplozeného vajíčka na možné genetické vady ještě před jeho zavedením do dělohy matky.

Veškeré bližší informace o průběhu vyšetření a možných rizicích, stejně jako o lékařské indikaci či legislativní úpravě, vám budou podrobně vysvětleny během lékařské konzultace.

Genetická vyšetření při léčbě neplodnosti doporučujeme především v případě:

  • Individuálního a/nebo rodinného genetického zatížení
  • Opakovaných potratů
  • Více neúspěšných léčebných cyklů v rámci IVF terapie

Metody zvyšující úspěšnost

IMSI

Intracytoplazmatická injekce morfologicky selektované spermie: Díky této technice jsou k injekci do oocytu (ICSI) vybírány spermie po předchozím velice podrobném zhodnocení morfologie (vzhledu). Podrobnou morfologickou analýzu zajišťuje speciální úprava mikroskopu pro zvětšení až 6600x.

Studie našeho týmu ukázaly, že pravděpodobnost izolovat k oplodnění vajíčka jednu normální spermii bez defektů v hlavičce spermie, je při použití techniky IMSI výrazně zvýšena v porovnání s metodou ICSI. Spermie s defekty v hlavičce mohou mít poškozenou DNA a to může negativně působit na následný vývoj embrya. Proto nabízíme a provádíme IMSI techniku jako standard pro fertilizaci oocytů.

Mikrofluidní čip

Metoda slouží k výběru kvalitních spermií k oplození. Spočívá v selekci spermií přes mikrofluidní membránu, která simuluje přirozené prostředí in vivo.

Získáme tak populaci spermií s lepšími kvalitativními parametry (optimální morfologie, menší DNA fragmentace, lepší pohyblivost), než měl původní vzorek.

Je vhodná pro páry, kde došlo k opakovanému neúspěchu v předchozí léčbě nebo opakovaným potratům. Výhodou oproti klasické separační metodě je její jednoduchost a šetrnost vůči zpracovávaným spermiím.

PICSI

Preselektivní intracytoplazmatická injekce spermie: Je technika, která napodobuje přirozený výběr zralé spermie. Při přirozeném oplození dochází k úspěšné fertilizaci vajíčka pouze zralou spermií, která je schopna navázat se k hyaluronanu, což je látka přítomná na povrchu vajíčka. Principem PICSI metody je tedy navázání zralých spermií na speciální misku, na kterou je nanesen gel s hyaluronanem. Vybrané spermie se pak použijí pro mikromanipulační oplodnění.

Kontinuální sledování vývoje embryí

Kontinuální sledování vývoje embryí umožňuje sledovat vývoj embryí v inkubátoru po celou dobu jejich kultivace v laboratoři. Tento systém umožňuje sledování dynamiky vývoje embryí v reálném čase,bez narušení ideálních podmínek kultivace, přímo v uzavřeném inkubátoru.

Na základě pořízeného záznamu vývoje embrya můžeme vyhodnotit zejména pravidelnost dělení buněk embrya a stanovit tak vývojový potenciál a dynamiku morfologických změn embryí.

Asistovaný hatching

Je mikromanipulační metoda, při níž je za pomoci laseru otevřena zona pellucida (glykoproteinový obal vajíčka). Tím je usnadněn proces hatchingu, tj. uvolnění vnitřní buněčné části embrya přes zonu pellucidu, který je nezbytný pro úspěšnou nidaci/implantaci embrya do dělohy ženy.

EmbryoGlue

Je médium s vysokým podílem hyaluronanu, který je nezbytný k zahnízdění embrya v děloze pacientky. Transferované embryo se v tomto médiu kultivuje několik hodin před embryotransferem a následně je přeneseno do dělohy.

Cílem použití tohoto speciálního transferového média je maximální podpora ermbrya k úspěšnému zahnízdění/implantaci.

Darované spermie

Indikace pro použití darovaných spermií je absence tvorby vlastních spermií (neobstrukční azoospermie) či závažné riziko možného přenosu genetické vady na potomka. Na základě souhlasu léčeného páru můžeme k léčbě použít spermie anonymního dárce.

Naše klinika Next Fertility IVF Prof. Zech disponuje vlastní spermabankou. Dárce je vždy vybrán dle fenotypických kritérií léčeného páru.

Objednejte se

Využijte náš on-line kontaktní formulář nebo nám rovnou zavolejte.

Volejte denně od 8:00-16:00 na telefonní číslo +420 377 279 350

Adresa

Next Fertility
IVF Prof. Zech Pilsen s.r.o.
Bedřicha Smetany 167/2,
301 00 Plzeň - Vnitřní Město

Kontakt

Telefon
+420 377 279 350

E-mail
office.pilsen@next-fertility.cz

Ordinační hodiny

Pondělí08:00 - 16:00
Úterý08:00 - 16:00
Středa08:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 16:00
Pátek08:00 - 16:00