CZ     DE     EN

IVF/ICSI s vlastními oocyty

Schéma postupu léčby:

Konzultace

Po provedení úvodního seznamovacího pohovoru a vstupních vyšetření provede lékař zhodnocení zdravotního stavu a zanalyzuje aktuální výsledky. Samozřejmostí je konzultace o možnostech léčby a stanovení vhodné léčebné strategie. Mezi vstupní vyšetření patří vyšetření gynekologické, ultrazvukové, hormonální a též vyšetření spermiogramu manžela/partnera.

V případě zájmu a před vlastní návštěvou kliniky nabízíme možnost krátké Skype konzultace.

Úvodní pohovor a vyšetření v centru je ale podmínkou pro zahájení terapie.

Hormonální stimulace

Principem IVF/ICSI cyklu je kontrolovaná hormonální stimulace vaječníků pacientky tak, abychom pak z obou vaječníků získali vyšší počet vajíček schopných oplození, ve srovnání s přirozeným cyklem, kdy dozrává jen jeden oocyt.

Stimulace vaječníků probíhá podle daného stimulačního protokolu, který je pacientce vysvětlen jak lékařem, tak i poté podrobně a v klidu zdravotní sestrou. V případě dalších dotazů je telefonicky i elektronicky k dispozici naše infocentrum.

Stimulační léky si aplikují pacientky denně většinou ve formě subkutánních (podkožních) injekcí. Po přibližně 5 dnech stimulace následuje první ultrazvukové vyšetření a zhodnocení počtu a velikosti folikulů.

Během stimulace se kontroluje reakce vaječníků a růst folikulů plánovanými ultrazvukovými vyšetřeními (většinou 2-3x během stimulace).
Při dostatečné velikosti folikulů a zralosti oocytů stanoví lékař dobu indukce ovulace a aplikaci léku, který je nezbytný k vyvolání poslední fáze dozrávání vajíček. Odběr vajíček pak zpravidla následuje za 34-36 hodin poté.

Odběr oocytů

Odběr vajíček se provádí ambulantně v analgosedaci či krátké celkové anestezii transvaginální punkcí (poševní cestou) vaječníků pod ultrazvukovou kontrolou.

Po odběru vajíček, zůstává pacientka pod dohledem zdravotnického personálu na dospávacím pokoji. Přítomnost partnera pacientky je samozřejmostí. Kliniku pak opouští v doprovodu druhé osoby většinou za 2 hodiny po odběru.

Fertilizace oocytů

Intracytoplazmatická injekce spermie (ICSI), je nejpoužívanější mikromanipulační technika „umělého oplodnění“, během které je vajíčko oplodňováno vložením/mikroinjekcí spermie přímo do jeho cytoplazmy.

Technika byla původně vyvinuta pro páry se zhoršenými parametry spermiogramu, kde selhávalo klasické oplodnění pomocí přidání spermií k vajíčkům, ale pro její vyšší úspěšnost v současnosti již zcela tuto klasickou IVF metodu nahradila.

Kultivace embryí

Po oplození vajíček kultivujeme embrya po dobu pěti dní do stadia blastocyst, než je při embryotransferu zavedeme do dělohy matky. Je samozřejmě možné embryo transferovat i v ranější fázi vývoje, ale jelikož mužský faktor začíná významně ovlivňovat vývoj embrya až třetí/čtvrtý den, je to jeden z mnoha důvodů, proč v našem centru využíváme metodu prodloužené kultivace standardně pro každý cyklus.

Také děložní sliznice je fyziologicky připravená pro zahnízdění embrya až cca 6/7 dní po oplození, takže přenos blastocysty je takto synchronní s její připraveností. Prodloužená kultivace tedy nabízí větší příležitost pro výběr morfologicky nejvhodnějšího embrya a větší šanci na úspěšné uhnízdění embrya v děloze.

Embryotransfer (možnost EmbryoGlue)

Embryotransferem se rozumí přenos embrya po provedení kultivace v laboratoři zpět do dutiny děložní. V naprosté většině případů transferujeme embrya ve stadiu blastocysty po předchozí tzv. prodloužené kultivaci. ( čerstvý transfer – ET)

Všechna kvalitní nadpočetná embrya jsou kryokonzervována metodou vitrifikace.

Tato embrya mohou být přenesana do dělohy v dalším léčebném cyklu – kryoembryotransfer (KET).

Naše i literární údaje udávají minimálně shodnou nebo i vyšší úspěšnost kryocyklů – vzhledem k dobré možnosti přípravy sliznice na přijetí embrya

Při ET i KET preferujeme přenost jednoho embrya. Průměrný počet transferovaných embryí na transfer byl v roce 2022 v našem IVF centru 1,1 embrya/ transfer
Šance na otěhotnění po provedení jednoho transferu na naší klinice je přibližně 53%.

Kryokonzervace

Vitrifikace představuje spolehlivý proces rychlého, šetrného zamrazení tkání a buněk, které jsou dále uchovávány při velmi nízké teplotě (kapalný dusík) pro jejich pozdější použití.

Při IVF/ICSI cyklu se nejčastěji vitrifikují „zbývající“ kvalitní blastocysty, které se primárně netransferují. Jsme potěšeni, že naším dlouholetým spolupracovníkem a kolegou je významný belgický embryolog Dr. Pierre Vanderzwalmen, jeden z průkopníků výzkumu a vývoje v otázkách kryokonzervace a pionýr v metodě intracytoplazmatické injekce spermie do vajíčka (ICSI). Mimo kryokonzervaci blastocyst/embryí je u nás samozřejmě možná i kryokonzervace spermií či oocytů.

Metodou „in vitro fertilizace“ neboli „extrakorporální oplodnění“ se rozumí spojení vajíčka a spermie mimo matčino tělo. Za tímto účelem se po předchozí stimulaci vaječníků odebere jedno nebo více vajíček  z obou vaječníků a následně se přenese do zkumavky (= in vitro) a spojí se spermiemi muže. Embryo, které takto vznikne, se tři až pět dní vyvíjí v laboratorních podmínkách a poté zpět vloží do dělohy (= transfer embrya).

Takový postup může být pro některé rodičovské páry náročnou výzvou, a proto by měl být přístup co nejosobnější a terapie by měla být prováděna v důvěrné atmosféře. Z tohoto důvodu se snažíme o individuální přístup tak, aby každý léčený pár měl pokud možno jednoho stálého lékaře či lékařku. Léčba začíná odběrem anamnézy, kompletním poučením a informováním o všech aspektech terapie, včetně možných rizik.

Po analýze  všech předchozích a současných nálezů, po zevrubném  gynekologickém vyšetření a po kontrole spermiogramu je sestaven individuální terapeutický plán.

V mnoha případech se ukázalo, že příznivě působí, když in vitro fertilizaci předchází psychologická porada. Přesný návrh průběhu plánované terapie, jednotlivých vyšetření a detailní popis medikace obdrží každý pár ve formě individuálního terapeutického plánu.

Ceník

od 21 000 Kč

- Součástí ceny jsou speciální laboratorní metody, díky kterým je úspěšnost celého cyklu vyšší a které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami.

- Cena nezahrnuje doplatek za léky.

V našem IVF centru přistupujeme k léčbě neplodnosti zcela individuálně a díky tomu dosahujeme vysoké úspěšnosti. Celkové náklady na celou terapii záleží na použitých metodách a postupech, které jsou voleny na základě konkrétních potřeb léčeného páru. Všechny další informace se dozvíte v průběhu vstupní konzultace.