CZ     DE     EN


Metody zvyšující úspěšnost

IMSI

Intracytoplazmatická injekce morfologicky selektované spermie: Díky této technice jsou k injekci do oocytu (ICSI) vybírány spermie po předchozím velice podrobném zhodnocení morfologie (vzhledu). Podrobnou morfologickou analýzu zajišťuje speciální úprava mikroskopu pro zvětšení až 6600x.

Studie našeho týmu ukázaly, že pravděpodobnost izolovat k oplodnění vajíčka jednu normální spermii bez defektů v hlavičce spermie, je při použití techniky IMSI výrazně zvýšena v porovnání s metodou ICSI. Spermie s defekty v hlavičce mohou mít poškozenou DNA a to může negativně působit na následný vývoj embrya. Proto nabízíme a provádíme IMSI techniku jako standard pro fertilizaci oocytů.

Mikrofluidní čip

Metoda slouží k výběru kvalitních spermií k oplození. Spočívá v selekci spermií přes mikrofluidní membránu, která simuluje přirozené prostředí in vivo.

Získáme tak populaci spermií s lepšími kvalitativními parametry (optimální morfologie, menší DNA fragmentace, lepší pohyblivost), než měl původní vzorek.

Je vhodná pro páry, kde došlo k opakovanému neúspěchu v předchozí léčbě nebo opakovaným potratům. Výhodou oproti klasické separační metodě je její jednoduchost a šetrnost vůči zpracovávaným spermiím.

PICSI

Preselektivní intracytoplazmatická injekce spermie: Je technika, která napodobuje přirozený výběr zralé spermie. Při přirozeném oplození dochází k úspěšné fertilizaci vajíčka pouze zralou spermií, která je schopna navázat se k hyaluronanu, což je látka přítomná na povrchu vajíčka. Principem PICSI metody je tedy navázání zralých spermií na speciální misku, na kterou je nanesen gel s hyaluronanem. Vybrané spermie se pak použijí pro mikromanipulační oplodnění.

Kontinuální sledování vývoje embryí

Kontinuální sledování vývoje embryí umožňuje sledovat vývoj embryí v inkubátoru po celou dobu jejich kultivace v laboratoři. Tento systém umožňuje sledování dynamiky vývoje embryí v reálném čase, bez narušení ideálních podmínek kultivace, přímo v uzavřeném inkubátoru.

Na základě pořízeného záznamu vývoje embrya můžeme vyhodnotit zejména pravidelnost dělení buněk embrya a stanovit tak vývojový potenciál a dynamiku morfologických změn embryí.

Asistovaný hatching

Je mikromanipulační metoda, při níž je za pomoci laseru otevřena zona pellucida (glykoproteinový obal vajíčka). Tím je usnadněn proces hatchingu, tj. uvolnění vnitřní buněčné části embrya přes zonu pellucidu, který je nezbytný pro úspěšnou nidaci/implantaci embrya do dělohy ženy.

EmbryoGlue

Je médium s vysokým podílem hyaluronanu, který je nezbytný k zahnízdění embrya v děloze pacientky. Transferované embryo se v tomto médiu kultivuje několik hodin před embryotransferem a následně je přeneseno do dělohy.

Cílem použití tohoto speciálního transferového média je maximální podpora embrya k úspěšnému zahnízdění/implantaci.

Autologní Kondiciované Sérum (ACRS)

ACRS je přípravek získaný z autologního séra pacientky, kondicionovaný tak, aby obsahoval vysokou koncentraci cytokinů. Tyto molekuly jsou nezbytné pro komunikaci mezi buňkami a hrají klíčovou roli v procesech hojení a regenerace, včetně podpory reprodukčního zdraví.

ACRS může být použito jako doplňková terapie při IVF k podpoře kvality a množství vajíček při stimulaci, nebo pro zlepšení růstu sliznice a endometriální receptivity a tím zvýšení šancí na implantaci embrya. Jeho účinek je založen na principu autologní regenerace, kdy se využívá vlastní biologický materiál pacientky k posílení jejich reprodukčních funkcí.

Více informací