CZ     DE     EN

Sanakin - Autologní Kondiciované Sérum (ACRS)

Přirozená podpora plodnosti a regenerace

Sanakin.

Schéma postupu léčby:

Konzultace

Úvodní pohovor a vyšetření v centru je podmínkou pro zahájení terapie.

Odběr krve

Odběr krve ze žíly pacientky

Aktivace cytokinů

Aktivace uvolnění cytokinů z krevních buněk do séra.

Aplikace séra

Aplikace séra bohatého na cytokiny do vaječníků či do dutiny děložní dle indikace.
Materiály ke stažení:

Vivax a Next Fertility rozšiřuje hranice regenerativní medicíny s Autologním Kondiciovaným Sérem (ACRS), nyní aplikovatelným i v oblasti asistované reprodukce a léčby neplodnosti metodou IVF.
ACRS je bohaté na cytokiny a růstové faktory, které jsou zásadní pro optimalizaci reprodukčních funkcí a podporu úspěšnosti IVF procedur.

Co je ACRS?
ACRS je přípravek získaný z autologního séra pacientky, kondicionovaný tak, aby obsahoval vysokou koncentraci cytokinů. Tyto molekuly jsou nezbytné pro komunikaci mezi buňkami a hrají klíčovou roli v procesech hojení a regenerace, včetně podpory reprodukčního zdraví.

Jak ACRS podporuje IVF? 
ACRS může být použito jako doplňková terapie při IVF k podpoře kvality a množství vajíček při stimulaci, nebo pro zlepšení růstu sliznice a endometriální receptivity a tím zvýšení šancí na implantaci embrya. Jeho účinek je založen na principu autologní regenerace, kdy se využívá vlastní biologický materiál pacientky k posílení jejích reprodukčních funkcí.

Výhody ACRS v kontextu IVF:

  • Zvýšení šancí na úspěch: Zlepšení nízké ovariální rezervy - "omlazovací léčba vaječníků".
    Zlepšení kvality sliznice děložní - endometria.
  • Bezpečnost a přirozenost: Využití vlastního biologického materiálu pacienta minimalizuje riziko alergických reakcí a zajišťuje přirozený způsob léčby.
  • Komplexní péče: ACRS je vhodné kombinovat s dalšími metodami léčby neplodnosti pro dosažení nejlepších výsledků.
  • Injekce séra bohatého na cytokiny:
    Pozitivní cytokiny se do postižených tkání dostávají přímo ve vysokých koncentracích a mají okamžitý účinek.

Ceník

od 8000 Kč